Despre noi

OBIECTIVELE FNGTR

 • Reprezintă, promovează, apară si susține interesele profesionale, economice, tehnice și juridice ale membrilor săi, susținând libertatea de acțiune a acestora în scopul dezvoltării și eficientizării activității lor;
 • Activează pe lângă organismele și comisiile autorităților de profil ale statului care se ocupă de acordarea, refuzul sau retragerea atestatelor de ghid de turism;
 • Informează opinia publică și instituțiile statului asupra problemelor, dezideratelor și revendicărilor membrilor săi;
 • Asigură, pentru membrii săi, informații, servicii de consultanță și asistență de specialitate, inclusiv în domeniul formării profesionale, facilitează relațiile între aceștia, precum și cu alte organizații;
 • Susține inițiative legislative și propune reglementări tehnico-administrative necesare menținerii și dezvoltării activității specifice, precum și a drepturilor profesionale ale membrilor săi și realizează un lobby susținut, inclusiv prin formularea de apeluri, programe, petiții și propuneri cu caracter punctual, legate de scopul său declarat,în condițiile legii;
 • Combate prejudiciile cauzate membrilor săi de aplicarea abuzivă a unor prevederi legale scoase din context sau a unor măsuri administrative;
  încurajează învățământul profesional și contribuie la creșterea nivelului de calificare profesională în activitatea specifică, prin dezvoltarea de activități de formare continuă, evaluare și certificare a personalului;
  urmărește ca activitatea de ghid de turism să fie exercitată numai de către persoane fizice care posedă Atestat de Ghid de Turism, eliberat de organele legal abilitate și informează organele abilitate despre eventuale încălcări ale legislației în vigoare;
 • Desemnează, în condițiile legii, reprezentanți pentru negocierea și încheierea contractelor colective de muncă, tratative și acorduri în relațiile cu autoritățile publice și cu sindicatele, precum și în structurile tripartite de conducere și de dialog social;
 • Sprijină și facilitează legăturile între membri, precum și între aceștia și reprezentanții autorităților publice, pentru rezolvarea problemelor privind aplicarea legislației specifice, promovarea turistică și rezolvarea problemelor sociale;
 • Organizează stagii și seminarii de perfecționare profesională a membrilor săi, în țară și în străinătate;
 • Organizează simpozioane, conferințe, mese rotunde, cu participare internă și internațională;
 • Se afiliază la organizațiile patronale din turism și de profil din țară, UE și internaționale;
 • Reprezintă membrii săi în asociațiile și forurile Uniunii Europene și în alte organisme interne și internaționale în domeniu;
 • Desfășoară orice alte activități economice directe, care au caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul principal.

Componența Consiliu Director al FNGTR este urmatoarea:

 1. Vasiliu George – Presedinte
 2. Bolog Cristina – Vicepresedinte
 3. Bineaţã Contantin Rãzvan – Vicepresedinte
 4. Moscu Anastasie Anton – Vicepresedinte
 5. Maftei Sebastian Vasile – Secretar General
 6. Glãvan Adrian – Membru
 7. Pal Zoltan Ferenc – Membru
 8. Chindris Claudiu Daniel – Membru
 9. Nedelcu Florian – Membru

MEMBRII FONDATORI

MEMBRII AFILIATI